Agenda 2024

De komende activiteiten 

 Hersenletselteam/Hersenletselnetwerk noord

Het Hersenletselteam is een team van professionals. Het team bestaat uit revalidatieartsen, neurologen, verpleegkundigen, psychologen, psychiaters, hersenletselconsulenten, specialisten ouderengeneeskunde en ervaringsdeskundigen.

Heb je vragen over hersenletsel, laat het me weten.

 

Diverse gastlessen/presentaties voor opleiding verpleegkundige en andere organisaties in de zorg 

Informatie over diverse thema’s met betrekking tot NAH 

Preventieakkoord een voor eenzaamheid

Diverse trainingen verzorgd voor workshopleiders voor de gemeente Emmen

 WMO raad Emmen

De WMO raad heeft tot taak het gemeentelijk beleid en uitvoering op het gebied van de wet op de WMO-2015 te toetsen

 

Themabijeenkomsten  van Breinlijn

Twee keer per jaar worden in de regio Groningen, Friesland en Drenthe themabijeenkomsten georganiseerd voor mensen met Nah en hun naasten. Aanmelden voor een bijeenkomst kan via de website van Breinlijn.nl.