Agenda 2023

De komende activiteiten 

 Hersenletselteam/Hersenletselnetwerk noord

Het Hersenletselteam is een team van professionals. Het team bestaat uit revalidatieartsen, neurologen, verpleegkundigen, psychologen, psychiaters, hersenletselconsulenten, specialisten ouderengeneeskunde en ervaringsdeskundigen.

Heb je vragen over hersenletsel, laat het me weten.

 

Diverse gastlessen/presentaties voor opleiding verpleegkundige en andere organisaties in de zorg 

Informatie over diverse thema’s met betrekking tot NAH 

 

 WMO raad Emmen

De WMO raad heeft tot taak het gemeentelijk beleid en uitvoering op het gebied van de wet op de WMO-2015 te toetsen